Våra mål

Här kan du läsa om våra mål både inom och utanför  NSPH

NSPH i Västmanland arbetar mot tre övergripande mål

01 

Återhämtning

Bättre återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

02 

Omsorg

En vård och omsorg med god kvalitet, baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet och enskildas erfarenheter och vilja. En vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik, demokratisk och rättssäker.

03 

Förebyggande

Ett samhälle utan fördomar, kränkningar och diskriminering, som förebygger psykisk ohälsa så långt det är möjligt.

Så vill vi ha det

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

Läs mer

We proudly present our clients we have collaborated with.