Vill du arbeta som själverfaren stödperson i Västmanland

Att arbeta som peer support, dvs själverfaren stödperson, förutsätter att du kan använda dina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och använda dina erfarenheter av återhämtning för att stötta någon annan i dennes återhämtningsresa. En peer support har en kompletterande roll till etablerade kunskaper och professioner inom vård och omsorg.

Vi söker dig med erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning Det är viktigt att du är tillräckligt återhämtad, känner dig bekväm med att dela din egen berättelse, lyssna på andras berättelser och att du kan reflektera över din egen historia ur olika perspektiv. Detta är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen, men också grundläggande för att kunna arbeta som peer supporter.

Du har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Du är tillräckligt återhämtad från din egen psykiska ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för människor som befinner sig i/eller i början av sin återhämtningsresa.

Du har förmågan att reflektera och dela med dig av dina egna erfarenheter till andra.

Du är bra på att lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.

Du bör ha erfarenheter av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis stödboende/boendestöd, sysselsättningsverksamheter eller psykiatrisk rehabilitering.

Om utbildningen
Vi erbjuder dig en kostnadsfri utbildning, lön och ersättning under utbildningen ingår ej och utbildningen är ej studiemedelsgrundande, med start i mars 2024, där vi står för kursmaterial och fika. Du kommer att gå en fem veckors utbildning till peer support som innehåller både teoretiska lektionspass och praktiska övningar. Övningarna sker enskilt såväl som i grupp. För att du ska bli godkänd på utbildningen krävs att du närvarar vid samtliga utbildningstillfällen samt att du aktivt deltar i undervisningen och övningarna. Efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar på att du är en certifierad peer supporter. Efter avslutat utbildning kommer det att finnas möjlighet att söka tjänster inom socialpsykiatrin i Salas och Köpings kommun på 50 % – 75 %. Alla som har gått utbildningen med godkända resultat har möjlighet att söka de tjänster som kommer ut i Västmanland.

Även om du blir certifierad efter utbildningen, kan vi inte garantera dig anställning i någon verksamhet. Vad kan arbetet som peer support innebär? En peer supporters yrkesroll växer fram i samspel på varje arbetsplats och den unika kompetensen kompletterar etablerade kunskaper och professioner. Kompetensen från den egna erfarenheten kan aldrig uppnås genom endast traditionell utbildning. Med stöd av en peer support kan en brukare/patient känna hopp och snabbare förstå och hantera sin egen psykiska ohälsa och bli en starkare och aktivare person i sin återhämtning.​

Vi vill understryka vikten av att peer supporterns arbetsuppgifter anpassas efter varje verksamhet och den enskilda patientens/brukarens behov. Några exempel på arbetsuppgifter:​

– Brobyggare​ mellan brukare och vårdpersonal.

– Inge trygghet​.

– Ge information (verksamheten, rättigheter).​

– Kamratstödjande samtal​.

– Påminna om och motivera till rutiner kring fysisk hälsa, mat och sömn.​

– Motivera patienten till gamla eller nya fritidsaktiviteter.​

– Följa med patienten som stöd och trygghet i olika möten eller sammanhang.​

– Leda gruppaktiviteter.​

– Hålla i studiecirklar eller föreläsningar.​

– Fungera som stöd inför utskrivning.​

Ovan beskrivna arbetsuppgifter är exempel på vad peer supportrar kan utföra. Den viktigaste komponenten i peer supporterns arbete är dock den egna närvaron. En peer supporter på arbetsplatsen förkroppsligar framtidstro och hopp om återhämtning.​

​ För att du ska trivas i framtida arbete som peer support
Arbetet som peer support innebär att du träffar och samtalar med människor i svåra situationer. Vi utgår från att du har god förmåga att tala och lyssna engagerat, samt anpassa dig till situationen. Du är lugn och kan skilja på det personliga och professionella och har lätt för att skapa och knyta kontakter. Du visar andra respekt och har förmåga att skapa delaktighet. Du kommer bli en del av arbetsgruppen men behöver trivas med att själv skapa och ta ansvar för dina uppgifter och gärna utveckla dem.

Detta värderar vi högt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur dina styrkor kommer till sin rätt i arbetet som peer support.  Vi välkomnar mångfald ur alla perspektiv. Att du känner till vilket stöd som finns inom Region, kommuner och i civilsamhället tillsammans med patientens rättigheter såsom SIP och vårdplan är en styrka i rollen som peer support. 

Så här gör du om du är intresserad
Sista ansökningsdag är den 7 januari 2024, men då intervjuer kan komma att ske löpande är du välkommen med din ansökan redan idag! Du är välkommen med dina frågor till Louise Nordström 076-004 69 79 eller till Anna Hellsten 0733-79 44 75

Så här ansöker du

https://nsphvastmanland.se/wp-content/uploads/2023/12/Rekrytering-till-peer-support-utbildning.pdf

Kopiera länken och klistra in i ett nytt webbläsarfönster och maila din svar till: Louise.nordstrom@nsphvastmanland.se

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Fler nyheter

Hjärnkoll Västmanland
11 december, 2023
Vill Du arbeta som samordnare för Hjärnkoll i Västmanland?
Vill du arbeta med att sprida kunskap, förbättra attityder och minska fördomar och stigman kring psykisk ohälsa i samhället? Är du en kommunikativ och samarbetsorienterad person med personlig mognad som är van att arbeta mot deadlines, bygga kontaktnät, inspirera och utbilda andra och som dessutom har erfarenhet av psykisk ohälsa, egenupplevd eller som nära anhörig, kan det vara just dig vi söker.
PeerNy2
8 december, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson i Västmanland?
Att arbeta som peer support, dvs själverfaren stödperson, förutsätter att du kan använda dina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och använda dina erfarenheter av återhämtning för att stötta någon annan i dennes återhämtningsresa. En peer support har en kompletterande roll till etablerade kunskaper och professioner inom vård och omsorg.
NSPH_Workshop_8_sep_2023
21 augusti, 2023
Workshop:Depression med suicidalitet kan drabba vem som helst, vad kan Du som medmänniska göra?
Välkommen til en kostnadsfri workshop med suicidpreventivt fokus.
Fotografi 60plus mässan 1
2 december, 2022
Tack till alla er som kom och besökte oss på 60plus mässan
Stort och hjärtligt tack till alla er som kom och besökte oss på 60plus Mässan i Västerås 23 – 24 november! Vi är tacksamma för alla fina möten och samtal!
60plus mässan - Facebook inlägg v3
20 oktober, 2022
Visst ses vi på 60plus mässan?
Varmt välkomna till vår monter med temat ”Psykisk hälsa har ingen ålder”.
Programmet 2022
4 oktober, 2022
Program för Tillsammansveckan 2022
Ingress...