Peer support

Peer support står för Personlig Egenerfaren Resurs, man skulle kunna säga professionell kamratstödjare – en relativt ny yrkesroll inom svensk hälso- och sjukvård.

Peer support

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång.

Om du vill läsa mer om Peer support, så kan du göra det genom att klicka på knappen här nedan. Där kan du läsa mer om vad peer support är, hur man blir supporter och mycket mer.

Projektets syfte

NSPHs långsiktiga mål med arbetet kring peer support är att det ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.

Flera regioner i Sverige har redan infört Peer support i olika verksamheter och kan vittna om dess positiva effekter. I Västmanland har vi tyvärr inte nått lika långt ännu (maj 2020), men samtal förs och NSPH Västmanland m fl hoppas på att få implementera Västmanlands första peer supporters inom en inte allt för lång framtid.

Vill du bli Peer supporter?

Vill du veta mer om nuvarande peer support-satsningar eller hur man utbildar sig till peer supporter? Kontakta oss på NSPH Västmanland så berättar vi mer.