SIP – samordnad individuell plan

Har du behov av insatser från både hälso/sjukvården och socialtjänsten? Då kan du få stöd genom samordnad plan. 

Samordnad individuell plan

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Du bestämmer själv

Planen ska ge dig en helhetsbild över de insatser du har och kan söka och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Målet är att du ska få ökat inflytande och bli mer delaktig.

I de flesta fall är det någon person du redan har kontakt med via kommunen eller Region Västmanland som föreslår att du ska få en samordnad individuell plan. Du kan även själv tala om att du vill ha en plan. Det är viktigt att komma ihåg att du ska få den vård och det stöd du behöver oavsett om du vill ha en SIP eller inte.

Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Planen ska handla om dina mål, behov, styrkor och önskemål samt stöd och behandling. Allt för att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Planen är din och ska utgå från dig och dina behov och önskemål. Det är du som är i fokus.

Läs mer

We proudly present our clients we have collaborated with.