Podcast – Bagaget

Podcast - Bagaget

I podcasten Bagaget får du möta personer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt anhöriga, forskare, professionella, organisationer som på olika sätt arbetar kring psykisk ohälsa.
Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi, tillsammans, bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, medmänniska och samhälle.