Kontakt

Kom i kontakt med oss. Här nedan kan du se vilka stjärnor det är som jobbar hos oss.

Kontaktuppgifter

Post- & besöksadress

NSPH i Västmanland
Transformatorgatan 2
721 37 Västerås

Faktureringsuppgifter

Fakturaadress

NSPH i Västmanland
Kund-ID FSX4499
FE 301
105 69 Stockholm 

Faktura med e-post​

En faktura per pdf och en pdf per mail

faktura@nsphvastmanland.se

Pappersfaktura

Namnet och  ID-numret i adressen, måste anges i adressfältet på varje faktura. Det räcker inte med att det står skrivet på kuvertet.

Fakturakopior

Eventuella fakturakopior, följesedlar eller påminnelser skickas direkt till oss på adressen:

NSPH i Västmanland
Transformatorgatan 2
721 37 Västerås

Personalen​

Anna Hellsten

Anna Hellsten

Verksamhetschef

073-379 44 75 anna.hellsten@nsphvastmanland.se

Louise Edlund

Louise Edlund

Samordnare
brukarrevisioner och peer support

076-00 46 979
louise.edlund@nsphvastmanland.se

IMG_1887

Tomasz Swiesciak

Samordnare & kommunikatör

0702-39 23 28 tomasz.swiesciak@nsphvastmanland.se