NSPH Västmanlands medlemsföreningar

Fem föreningar i samverkan som talar med en stämma får större tyngd i kontakten med samhället och vården.

Våra medlemsföreningar

Här nedan kan du läsa om våra fem medlemsföreningar. Vill du veta mer om de, kan du klicka på respektive logotyp för att komma till deras hemsida.

Vi är en lokal intresseförening i Västerås med omnejd, där vi stöttar människor med Neuropsykiatriska diagnoser samt deras närstående.

Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigs organisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.

Vi vänder oss främst till människor med Panikångest, Social fobi, Generaliserat Ångestsyndrom (GAD), Agorafobi och närliggande ångesttillstånd.

Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003.

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Behöver du hjälp?

Vi på NSPH Västmanland kan tyvärr inte ge någon direkthjälp. Här hänvisar vi till hjälpinsatser i samhället av olika slag.