Vår verksamhet

NSPH i Västmanland jobbar på många sätt inom psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om vad vi gör och om hur du kan få hjälp.

Brukarrevision

Brukar- och patientinflytande – brukarrevisioner. Genom brukarrevisioner får brukare och patienter möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser. 

SIP

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Peer support

Peer support står för Personlig Egenerfaren Resurs, man skulle kunna säga professionell kamratstödjare – en relativt ny yrkesroll inom svensk hälso- och sjukvård.

 

Brukarråd

Inom Psykiatri Västmanland har vi ett så kallat brukarråd. Där deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. 

 

Behöver du hjälp?

Vi på NSPH Västmanland kan tyvärr inte ge någon direkthjälp. Här hänvisar vi till hjälpinsatser i samhället av olika slag.