Brukarrevision

Brukarstyrda brukarrevisioner av en verksamhet är ett måste för att den totala verksamhetsrevisionen ska kunna ge ett rättvisande resultat.

Brukarrevision

Brukar- och patientinflytande – brukarstyrda brukarrevisioner. 

Genom brukarstyrda brukarrevisioner får brukare och patienter möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser. En brukarrevision kan göras genom samtal, intervjuer eller enkäter med både personal och brukare. Helt beroende på vad verksamheten behöver och vill ha svar på.

Hur fungerar detta?

I en brukarstyrd brukarrevision är det brukarrevisionsutbildade brukare som granskar, tar fram frågor om verksamheten, intervjuar de som nyttjar verksamheten och analyserar svaren i en rapport. Arbetet görs uteslutande i kvalitetsförbättrande syfte. Ladda ned vår pdf och lär dig mer om brukarstyrda brukarrevisioner. 

Läs mer

We proudly present our clients we have collaborated with.