Om oss

Här kan du läsa om vårt arbete för psykisk ohälsa och om vår historia.

Om oss

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Västmanland, NSPH i Västmanland, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa. Vi startade som ett nätverk år 2013 och som under hösten 2017 blev till en egen förening.

Vi i Västmanland består av 5 föreningar, RSMH Västmanland, Frisk & Fri Västerås, Balans Västmanland, Attention Västerås och ÅSS Västerås.

Vi anser att vi patienter, brukare och anhöriga är en oumbärlig resurs i samhället och för att vården, stödet och behandlingen ska kunna utvecklas i positiv riktning. Därför arbetar vi för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området psykisk hälsa.

Vårt arbete

Vi har tagit fram en lättöverskådlig folder där vi informerar om vad vi gör och hur vi påverkar samhället inom psykisk ohälsa.

Läs mer

We proudly present our clients we have collaborated with.