Om oss

Här kan du läsa om vårt arbete för psykisk ohälsa och om vår historia.

Om föreningen

NSPH i Västmanland, Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett samarbetsorgan för föreningar som samlar personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egenupplevd eller som anhörig. 

Vi arbetar för att öka individens möjlighet till inflytande över det egna livet, även när den har ett behov av vård eller stöd för sin psykiska hälsa.

Vi startade som ett nätverk år 2013 och som under hösten 2017 blev vi en egen förening.

Vi anser att patienter, brukare och anhöriga är en oumbärlig resurs i samhället och för att vården, stödet och behandlingen ska kunna utvecklas i positiv riktning. Därför arbetar vi för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området psykisk hälsa.

Våra mål

NSPH i Västmanland, Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett samarbetsorgan för föreningar som samlar personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egenupplevd eller som anhörig. 

Vi arbetar för att öka individens möjlighet till inflytande över det egna livet, även när den har ett behov av vård eller stöd för sin psykiska hälsa.

Vi startade som ett nätverk år 2013 och som under hösten 2017 blev vi en egen förening.

Vi anser att patienter, brukare och anhöriga är en oumbärlig resurs i samhället och för att vården, stödet och behandlingen ska kunna utvecklas i positiv riktning. Därför arbetar vi för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området psykisk hälsa.