Styrelsen

Styrelsen leder föreningens löpande verksamhet mellan årsmötena och förvaltar dess tillgångar.

Kvinnlig silhuett

Christina Persson

Ordförande

christina.persson@nsphvastmanland.se

NSPH-Hjarnkoll-Alexander-Weiskog-foto-Creativemill_W6A9120-webb

Alexander Weiskog

Vice sekreterare
Suppleant

alexander.weiskog@nsphvastmanland.se

Kvinnlig silhuett

Anki Åström

Suppleant

anki.astrom@nsphvastmanland.se

Kvinnlig silhuett

Anneli Andersson

Vice ordförande

anneli.andersson@nsphvastmanland.se

Portratt_Lena_Lydahl

Lena Lydahl

Ledamot

lena.lydahl@nsphvastmanland.se

podd högkänslighet bild Merja

Merja Jäderholm

Suppleant

merja.jaderholm@nsphvastmanland.se

Jessica Fahlen

Jessica Fahlén

Kassör

jessica.fahlen@nsphvastmanland.se

NSPH-Hjarnkoll-Ulrika-Sonander-foto-Creativemill_W6A9075-webb

Ulrika Sonander

Ledamot

ulrika.sonander@nsphvastmanland.se