Slutrapporter

Här kan du ladda ner och läsa slutrapporterna från brukarstyrda brukarrevisioner vi genomfört.

Socialpsykiatrin Köping 2021

Är din verksamhet intresserad av en brukarstyrd brukarrevision?

Kontakta oss på brukarrevision@nsphvastmanland.se eller fyll i formuläret nedan.

Informationsfilm