Vad kan vi vinna på brukarinflytande i verksamheten? – seminarium om brukarinflytande inom psykisk hälsa

Brukarnas kunskap och erfarenhet är viktiga komponenter i arbetet med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheter inom området psykisk hälsa. Västmanland behöver arbeta för att förstärka brukarinflytandet i både kommunernas och regionens verksamheter, vi arbetar därför tillsammans med NSPH i Västmanland för att utveckla sätt och metoder att öka brukarinflytande på alla plan. Detta seminarium, som […]

Missade du vårt seminarium kring psykisk hälsa som senior?

Under en begränsad tid får du nu en andra chans. Vi spelade in dagen och under perioden 14-28/2 går det att titta på de tre föreläsarna via länkarna nedan. Susanne Rolfner Suvanto, Fil.mag. i pedagogik, Pratar om “Psykisk (o)hälsa har ingen ålder. Vad menar vi när vi talar om depression, demens, sorg och ensamhet.” På […]

Seminarium – Metoder och verktyg för ökat brukarinflytande

2021-01-20 samarrangerade NSPH i Västmanland och Region Västmanland ett digitalt halvdagsseminarium om metoder och verktyg för ökat brukarinflytande. Grundbulten i eftermiddagens innehåll var den nyutgivna boken ”Handbok i brukarinflytande” som NSPH i Göteborg tillika författarna presenterade.