Vad kan vi vinna på brukarinflytande i verksamheten? – seminarium om brukarinflytande inom psykisk hälsa

Brukarnas kunskap och erfarenhet är viktiga komponenter i arbetet med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheter inom området psykisk hälsa. Västmanland behöver arbeta för att förstärka brukarinflytandet i både kommunernas och regionens verksamheter, vi arbetar därför tillsammans med NSPH i Västmanland för att utveckla sätt och metoder att öka brukarinflytande på alla plan. Detta seminarium, som är en del av arbetet att öka kunskapen om brukarinflytande, är riktat till dig som är politiker eller tjänsteperson inom kommun eller region och har ett övergripande ansvar för någon eller några verksamheter inom området psykisk hälsa.

Socialstyrelsen pekar på erfarenhet, kunskap och engagemang hos brukare och patienter som två av fyra kunskapsinhämtningskällor i sin modell för bästa möjliga kunskap. Seminariet ger exempel på hur man kan få en effektiv och god verksamhetsutveckling med hjälp av ett inifrånperspektiv. Vi kommer också att presentera aktiviteter som redan görs i Västmanland samt få inspireras av verksamheter från andra delar av landet som arbetar mycket med brukarinflytande på ett gynnsamt sätt.

Hela seminariet

Medverkande:

Sofia Ekman, utvecklingsstrateg Välfärd Region Västmanland
Anna Hellsten, samordnare NSPH Västmanland
Susanne Tell, samordnare Hjärnkoll inom NSPH Västmanland
Annasarah Pavasson, Förvaltningschef vård och omsorg Köpings kommun
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Psykiatriker och teamledare Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalands Regionen, VGR
Per Einarsson, (KD) Ordf. i Psykiatri-, Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

Pass 1 Inledning och Anna Hellsten och Susanne Tell och Annasarah Pavasson

Medverkande:

Inledning av Sofia Ekman
Anna Hellsten samordnare NSPH Västmanland
Susanne Tell Samordnare Hjärnkoll inom NSPH Västmanland
Annasarah Pavasson, Förvaltningschef vård och omsorg Köpings kommun

Pass 2 Lise Lotte Risö Bergerlind del 1

Medverkande:

Lise Lotte Risö Bergerlind

Pass 3 Lise Lotte Risö Bergerlind del 2

Medverkande:

Lise Lotte Risö Bergerlind

Pass 4 Per Einarsson, Region Skåne och avslutning

Medverkande:

Per Einarsson

Presentationer

Inledning Anna Hellsten och Susanne Tell: 2022-02-14 Dragning NSPH-V

Lise-Lotte Risö Bergerlind: PPT Lise-Lotte Risö Bergerlind VGR

Per Einarsson: Seminarium brukarinflytande IOP Region Skåne

Mer media

Rubrikbild händer
8 mars, 2022
Vad kan vi vinna på brukarinflytande i verksamheten?
Seminarium om brukarinflytande inom psykisk hälsa
FB_annons_ny
7 februari, 2022
Missade du vårt seminarium kring psykisk hälsa som senior?
Under en begränsad tid får du nu en andra chans.
Seminarium_NPSH
5 februari, 2021
Seminarium om metoder och verktyg för ökat brukarinflytande
NSPH i Västmanland samarrangerade med Region Västmanland ett halvdagsseminarium om metoder och verktyg för ökat brukarinflytande...
bagaget
22 januari, 2021
5 Sätt guldkant på tillvaron trots små ekonomiska medel
Tips och tricks för att kunna sätta guldkant på tillvaron trots små ekonomiska medel
bagaget
23 december, 2020
Ångest och dess olika ansikten
I detta, det fjärde avsnittet...
Alexander Still
22 december, 2020
Skaver det traditionella storhelgsfirandet?
Alexander Weiskog genomled helgernas ångest, med hjälp av alkohol.