Hjärnkoll #5 min Våga prata om psykisk ohälsa

Hjärnkoll Västmanlands bidrag till den här dagen överskrider de 5 minuterna något men det finns så mycket att säga om det här ämnet. Vi vill verka för ett öppnare samhälle där alla kan tala fritt om sitt psykiska mående. Tycker du och ditt företag att det här är viktigt? Ta då kontakt med vår samordnare för att boka in en föreläsning med inifrånperspektiv, av någon som själv upplevt vad psykisk ohälsa innebär, eller som anhörig.

Mer media

9 October, 2020
Sven-Erik Henriksson - "När livet utmanar"
Sven-Erik berättar om hopp och mening...
8 October, 2020
Louise Edlund - "Utmattningsdepression - inget som syns utanpå, men känns inuti"
Louise Edlund talar om utmattningsdepression...
7 October, 2020
Olle Carlsson – "Att leva med ett beroende"
Olle berättar om sin egen resa ur alkoholmissbruk.
8 October, 2020
Katja Lindert Bergsten - "Att ta sig själv på allvar, om känslornas betydelse för att förstå sig själv och andra".
Katja berättar om affektfokuserad terapi...
6 October, 2020
Susanne Widsell - Familjehemlighetens som sprack
Susanne Widsell om uppväxten och hemligheten
5 October, 2020
Våga fråga- Hellre arg än död - Marie Niljung under Tillsammansveckan 2020
Marie Niljung delar med sig av sin traumatiska historia och om hur det har lotsat henne in i det suicidpreventiva arbete hon utför idag.