Vi talar om depression

I detta tredje avsnitt pratar Suvi och Susanne om depression, som båda levt med i större delen av livet. Vi pratar om hur olika det kan uttrycka sig beroende på person och att det är ok att vara \”atypisk\”. Dystymi beskrivs som en mildare form av depression men den är samtidigt mer långvarig och därmed inget att ta lätt på. Vi pratar om vad det är för verktyg vi kan ta till för att hantera depressionen och att det är viktigt att man pratar om den. Ibland räcker det inte att prata med en kompis eller närstående, då är det viktigt att man söker professionell hjälp för terapi eller medicinering. Något vi båda själva behövt göra.

Mer media

9 October, 2020
Sven-Erik Henriksson - "När livet utmanar"
Sven-Erik berättar om hopp och mening...
8 October, 2020
Louise Edlund - "Utmattningsdepression - inget som syns utanpå, men känns inuti"
Louise Edlund talar om utmattningsdepression...
7 October, 2020
Olle Carlsson – "Att leva med ett beroende"
Olle berättar om sin egen resa ur alkoholmissbruk.
8 October, 2020
Katja Lindert Bergsten - "Att ta sig själv på allvar, om känslornas betydelse för att förstå sig själv och andra".
Katja berättar om affektfokuserad terapi...
6 October, 2020
Susanne Widsell - Familjehemlighetens som sprack
Susanne Widsell om uppväxten och hemligheten
5 October, 2020
Våga fråga- Hellre arg än död - Marie Niljung under Tillsammansveckan 2020
Marie Niljung delar med sig av sin traumatiska historia och om hur det har lotsat henne in i det suicidpreventiva arbete hon utför idag.