Peer support införs i Västmanland

I slutet av 2023 beviljades NPSH i Västmanland medel för att utbilda personer till peer supporters – professionella kamratstödjare i verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Nu är fem klara och i september omsätts den teoretiska kunskapen till praktik.

— Vi har under många år arbetat med förberedelserna för peer support i vårt län. Att arbeta med brukarinflytande kräver att man håller i och håller ut. Det känns otroligt spännande att det nu sjösätts, säger Anna Hellsten, verksamhetschef för NSPH i Västmanland.

Peer support står för Professionell Egen Erfaren Resurs och innebär konkret att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner inom vård -och omsorgsverksamheter. I Sverige infördes den för första gången av psykiatrin i Västra Götaland, Halland och Skåne under 2012. Idag finns peer support i nio regioner och med ett hundratal professionella kamratstödjare anställda runtom i landet.

Lättillgängligare kunskap och unik kompetens

Syftet med projektet är att etablera förutsättningar för en kamratstödjande funktion i de verksamheter som har behovet. I en utvärdering som gjordes i region Västra Götaland konstaterades att peer support möjliggör en ny form av dialog med patienter som inte funnits tidigare. Kunskap som tidigare varit svåråtkomlig har istället blivit tillgänglig och patienter har upplevt förbättrad återhämtning.

En styrka med peer support är att kamratstödjaren tillhör och ingår i personalteamet på arbetsplatsen och har ett erfarenhetsbaserat sammanhang i den regionala gruppen och inom brukarrörelsen. En peer support har unik kompetens som kompletterar redan etablerade kunskaper och professioner. Denna kompetens kan aldrig uppnås genom traditionell utbildning. I studier har det framkommit att peer supporters varit bättre än vårdpersonalen på att förklara sjukdomssituationen och hur man kan hantera denna, liksom på att ingjuta hopp om att återhämtning är möjlig.

Första anställningen i Västmanland i höst

NSPH har utformat en verksamhetsmodell för peer support som omfattar utbildning, implementering och anställning. Tidigare erfarenheter visar att en god implementering av peer support kräver noggranna förberedelse, inte minst vad det gäller rekrytering och utbildning. Den första anställningen som peer support sker i september på socialpsykiatrin i Sala, i en verksamhet som erbjuder boendestöd, social sysselsättning och särskilt boendestöd med kontaktperson. Förhoppningen är att fler kommuner i Västmanland ska implementera peer support framöver.

— Det ska bli intressant att följa och utvärdera hur länets första peer supporter, med sin egen återhämtningsresa, kommer att bidra till andra brukares återhämtning, men också till verksamhetens utveckling, säger Anna Hellsten.

Fler nyheter

Peer support införs i Västmanland
10 juni, 2024
Peer support införs i Västmanland
I slutet av 2023 beviljades NPSH Västmanland medel för att utbilda personer i peer support – professionella kamratstödjare i verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Nu är fem klara och i september omsätts den teoretiska kunskapen till praktik.
Nationell samordning för psykisk ohälsa
15 april, 2024
Nationell samordnare utsedd för att stärka suicidprevention
Regeringen har utsett Karin Schulz som nationell samordnare med uppdraget att stärka arbetet för suicidprevention. Tillsammans med berörda myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska hon utveckla arbetet och agera stöd tillsammans med regeringen. 
NSPH_Workshop_8_sep_2023
21 augusti, 2023
Workshop:Depression med suicidalitet kan drabba vem som helst, vad kan Du som medmänniska göra?
Välkommen til en kostnadsfri workshop med suicidpreventivt fokus.
Fotografi 60plus mässan 1
2 december, 2022
Tack till alla er som kom och besökte oss på 60plus mässan
Stort och hjärtligt tack till alla er som kom och besökte oss på 60plus Mässan i Västerås 23 – 24 november! Vi är tacksamma för alla fina möten och samtal!
60plus mässan - Facebook inlägg v3
20 oktober, 2022
Visst ses vi på 60plus mässan?
Varmt välkomna till vår monter med temat ”Psykisk hälsa har ingen ålder”.
Programmet 2022
4 oktober, 2022
Program för Tillsammansveckan 2022
Ingress...