Till dig med erfarenhet av SIP, samordnad individuell plan

I Västmanland pågår under 2020-2021 ett projekt där målet är att utveckla och förbättra SIP i Västmanland. 9 personer har anställts för att nå målet att utveckla ett väl fungerande SIP-arbete i Västmanland. För att arbetet och projektet ska kunna lyckas, behöver du som har erfarenhet av SIP göra din röst hörd genom att dela dina erfarenheter med dessa SIP-koordinatorer. Ett sätt att dela din erfarenhet, är att delta vid någon av de tre work shop- tillfällena som kommer anordnas i november. Att du delar din erfarenhet med dem kan ses som ett led i deras utbildning i att förstå hur en bra respektive dålig SIP kan se ut. I detta arbete är allas erfarenheter av SIP mycket värdefulla, så tveka inte på att dela med dig. Hoppas att vi ses vid något av tillfällena!
NSPH Västmanland

Fler nyheter

5 May, 2021
Debattartikel - Se människan bortom ramar och regler
#5min5maj är Hjärnkolls årliga kampanjdag då vi startar samtal om psykisk hälsa på gator och torg, i debattartiklar och genom sociala medier. På grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vår kampanjdag i år vara digital i våra sociala medier.
Till dig med erfarenhet av SIP, samordnad individuell plan
15 October, 2020
Till dig med erfarenhet av SIP, samordnad individuell plan
Vi söker dig som har någon form av erfarenhet av SIP... din åsikt är viktig..
Tillsammansveckan 2020 sänds digitalt
2 October, 2020
Tillsammansveckan 2020 sänds digitalt
Pä grund av rådande pandemi...
Gratis kurs om att ta makten över sitt liv
21 August, 2020
Gratis kurs om att ta makten över sitt liv
I höst eller närmare bestämt 23 september kommer den populära kursen om att ta makten över sitt liv återigen att hållas. En kurs vilken vänder sig till dig som funderar på frågor kring att hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet.
Ny hemsida
5 May, 2020
Välkommen till NSPH Västmanlands nya webbplats
Nu har vi äntligen lanserat vår nya webbplats, men det är mycket som återstår innan den är helt färdig.